INSCRIPCIÓ CAMPUS, CURSOS, SEMINARIS  I MASTER CLASS

Els afiliats o inscrits a les activitats, podran facilitar al Club Kung-fu Taichi les seves dades personals, a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen en el web: www.kungfuandorra.com; (o altres mitjans de comunicació fefaents de la entitat). El Club Kung-fu Taichi adopta les mesures necessàries per a garantir la protecció de les dades obtingudes, a l’objecte d’evitar la seva pèrdua, alteració i/o tractament no autoritzat. Els interessats pondran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, conforme al que tipifica la normativa andorrana de protecció de dades personals.